Habarlaşmak

Biz müşderilerimiziň rahatlylygy barada alada edýäris, şonuň üçin biziň ofisimiz şäher merkezinde TSTB binasynyň 10-njy gatynda oňaýly ýerleşen.

Biz bilen habarlaşyň

Kärhanamyzyň baha kesijileri we welaýatdaky wekillerimiz elmydama aragatnaşykda we hyzmatlarňyzy çözmäge kömek etmäge taýyn.

Biziň Ofisimiz

Salgysy

Türkmenistan, Aşgabat ş., Bagtyýarlyk etraby, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýoly, 174 jaýy, ofis 1/1001

Telefon belgiler

Aşgabat
+993 12 21 03 13
Mary
+993 64 46 50 73
Türkmenabat
+993 62 41 21 90

Email

contact@imm.com.tm

Habar ibermek

Öz maglumatlaryňyzy görkezmegiňizi Sizden haýyş edýäis. Kompaniýamyzyň hünärmenleri Siz bilen hökman habarlaşarlar

.

Ofisimize hoş geldiňiz!